09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,631,000
 • Bán 5,797,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17243.59
 • CAD18630.87
 • CHF25536.01
 • CNY3623.57
 • DKK3721.71
 • EUR27854.49
 • GBP32295.52
 • HKD3004.82
 • INR320.98
 • JPY214.19
 • KRW21.08
 • KWD79304.93
 • MYR5503.56
 • NOK2665.21
 • RUB347.48
 • SAR6359.62
 • SEK2723.90
 • SGD17217.15
 • THB713.61
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền