09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,538,000
 • Bán 5,634,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23155.00
 • AUD18041.29
 • CAD18736.62
 • CHF25543.99
 • CNY3627.47
 • DKK3796.67
 • EUR28276.75
 • GBP32407.81
 • HKD3019.02
 • INR318.36
 • JPY218.06
 • KRW21.71
 • KWD79388.83
 • MYR5670.38
 • NOK2816.43
 • RUB339.83
 • SAR6374.81
 • SEK2792.71
 • SGD17625.76
 • THB748.58
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền